پلی استیشن تروفی ایران اولین و تنها مرجع راهنمایی و داستان کاملا فارسی بازی های رایانه ای
فروشگاه اینترنتی دی سی ماتریکس گیم
Telltale Games | Trophy Guide

Telltale Games | Trophy Guide

نوشته شده توسط در دسته بندی PlayStation 3

Game Of Thrones

http://www.thepokiesking.com/wp-content/uploads/2014/11/game-of-thrones-banner.jpg

میزان درجه سختی بازی : 0.5/10

تروفی های آفلاین : 40 (29, 10, 1)

تروفی های آنلاین : ندارد !

میزان زمان مورد نیاز برای پلانتیوم : 12 ساعت ( حدود 2 ساعت برای هر قسمت )

حداقل دفعات مورد نیاز برای اتمام بازی : 1 بار

تروفی های از دست دادنی : ندارد !

تروفی گلیچ و مشکل دار : ندارد !

درجه سختی بازی تاثیری بر روی تروفی ها دارد ؟ درجه سختی ندارد !

کد های تقلب بر روی بازی تاثیر دارد ؟ خیر

بحث و تبادل نظر و پرسش و پاسخ درباره این بازی  ( کلیک کنید )

Episode 1: Iron From Ice

Through the Night
Completed Chapter 1 of Episode 1

تروفی داستانی میباشد و پس از انجام این قسمت به شما داده میشود .

Justice or Mercy?
Completed Chapter 2 of Episode 1

تروفی داستانی میباشد و پس از انجام این قسمت به شما داده میشود .

A Long Road Ahead
Completed Chapter 3 of Episode 1

تروفی داستانی میباشد و پس از انجام این قسمت به شما داده میشود .

Defiance or Diplomacy?
Completed Chapter 4 of Episode 1

تروفی داستانی میباشد و پس از انجام این قسمت به شما داده میشود .

A Lord's Judgement
Completed Chapter 5 of Episode 1

تروفی داستانی میباشد و پس از انجام این قسمت به شما داده میشود .

A Lord's Depute
Completed Chapter 6 of Episode 1

تروفی داستانی میباشد و پس از انجام این قسمت به شما داده میشود .

A Lord's Reception
Completed Chapter 7 of Episode 1

تروفی داستانی میباشد و پس از انجام این قسمت به شما داده میشود .

Squire
You completed Episode 1.
پس از پایان قسمت اول این تروفی برای شما باز میشود .

Episode 2: The Lost Lords

A Ransom's Reward
Completed Chapter 1 of Episode 2

تروفی داستانی میباشد و پس از انجام این قسمت به شما داده میشود .

Fight for Life
Completed Chapter 2 of Episode 2

تروفی داستانی میباشد و پس از انجام این قسمت به شما داده میشود .

Unfamiliar Faces
Completed Chapter 3 of Episode 2

تروفی داستانی میباشد و پس از انجام این قسمت به شما داده میشود .

Strength of Mind
Completed Chapter 4 of Episode 2

تروفی داستانی میباشد و پس از انجام این قسمت به شما داده میشود .

The Pressures of Family
Completed Chapter 5 of Episode 2

تروفی داستانی میباشد و پس از انجام این قسمت به شما داده میشود .

Love and Hostility
Completed Chapter 6 of Episode 2

تروفی داستانی میباشد و پس از انجام این قسمت به شما داده میشود .

Initiation Completed
Completed Chapter 7 of Episode 2

تروفی داستانی میباشد و پس از انجام این قسمت به شما داده میشود .

Knight
You completed Episode 2.

پس از پایان قسمت دوم این تروفی برای شما باز میشود .

Episode 3: The Sword in the Darkness

Storied Sights
Completed Chapter 1 of Episode 3

تروفی داستانی میباشد و پس از انجام این قسمت به شما داده میشود .

Brothers
Completed Chapter 2 of Episode 3

تروفی داستانی میباشد و پس از انجام این قسمت به شما داده میشود .

Garrisons
Completed Chapter 3 of Episode 3

تروفی داستانی میباشد و پس از انجام این قسمت به شما داده میشود .

Rendezvous
Completed Chapter 4 of Episode 3

تروفی داستانی میباشد و پس از انجام این قسمت به شما داده میشود .

Relief for the Parched
Completed Chapter 5 of Episode 3

تروفی داستانی میباشد و پس از انجام این قسمت به شما داده میشود .

Intentions Known
Completed Chapter 6 of Episode 3

تروفی داستانی میباشد و پس از انجام این قسمت به شما داده میشود .

Your Grace
Completed Chapter 7 of Episode 3

تروفی داستانی میباشد و پس از انجام این قسمت به شما داده میشود .

Master of Arms
You completed Episode 3.

پس از پابان قسمت سوم این تروفی برای شما باز میشود .

Episode 4: Sons of Winter

The Old, the True, the Brave
Completed Chapter 1 of Episode 4

تروفی داستانی میباشد و پس از انجام این قسمت به شما داده میشود .

None so Wise
Completed Chapter 2 of Episode 4

تروفی داستانی میباشد و پس از انجام این قسمت به شما داده میشود .

Pride and Purpose
Completed Chapter 3 of Episode 4

تروفی داستانی میباشد و پس از انجام این قسمت به شما داده میشود .

Honed and Ready
Completed Chapter 4 of Episode 4

تروفی داستانی میباشد و پس از انجام این قسمت به شما داده میشود .

Ever Vigilant
Completed Chapter 5 of Episode 4

تروفی داستانی میباشد و پس از انجام این قسمت به شما داده میشود .

Righteous in Wrath
Completed Chapter 6 of Episode 4

تروفی داستانی میباشد و پس از انجام این قسمت به شما داده میشود .

The Sun of Winter
Completed Chapter 7 of Episode 4

تروفی داستانی میباشد و پس از انجام این قسمت به شما داده میشود .

Castellan
You completed Episode 4.

پس از پایان قسمت چهارم این تروفی برایتان باز میگردد .

Episode 5: A Nest of Vipers

Set Down Our Deeds

Completed Chapter 1 of Episode 5
تروفی داستانی میباشد و پس از انجام این قسمت به شما داده میشود .
Here We Stand
Completed Chapter 2 of Episode 5
تروفی داستانی میباشد و پس از انجام این قسمت به شما داده میشود .
We Light the Way
Completed Chapter 3 of Episode 5
تروفی داستانی میباشد و پس از انجام این قسمت به شما داده میشود .
We Do Not Sow
Completed Chapter 4 of Episode 5
تروفی داستانی میباشد و پس از انجام این قسمت به شما داده میشود .
As High as Honor
Completed Chapter 5 of Episode 5
تروفی داستانی میباشد و پس از انجام این قسمت به شما داده میشود .
Unbowed, Unbent, Unbroken
Completed Chapter 6 of Episode 5
تروفی داستانی میباشد و پس از انجام این قسمت به شما داده میشود .
Family, Duty, Honor
Completed Chapter 7 of Episode 5
تروفی داستانی میباشد و پس از انجام این قسمت به شما داده میشود .
Grand Maester
You completed Episode 5.
پس از پایان قسمت پنجم این تروفی برای شما باز میشود .
اندکی درباره

اولین و تنها نویسنده و سازنده ویدئو های راهنمایی بازی های رایانه ای به زبان فارسی در جهان

نظر شما چیست ؟

error: برای دریافت مطالب ، باید کاربر ویژه شوید * باتشکر