پلی استیشن تروفی ایران اولین و تنها مرجع راهنمایی و داستان کاملا فارسی بازی های رایانه ای
فروشگاه اینترنتی دی سی ماتریکس گیم

Rocketbirds | Trophy Guide

نوشته شده توسط در دسته بندی PlayStation Vita

ارزش بازی: 7/10

درجه سختی: 6/10

تعداد کل تروفی ها: 30

تروفی های آفلاین: 29

تروفی های آنلاین: 1

زمان لازم برای گرفتن کل تروفی های بازی: حدود 2 ساعت علاوه بر یک بار بازی کردن

تعداد دفعات لازم برای تمام کردن بازی از ابتدا: -

تاریخ انتشار جهانی بازی: Q1 2013

سازنده:

ناشر:sony computer entertainment

بحث و تبادل نظر و گفتگو در انجمن ( کلیک کنید )

Platinum TrophyCollect all trophies

تمامی تروفی های بازی را بدست آورید تا این تروفی رو بگیرید.


Mission Complete
Overthrow Putzki and liberate Albatropolis

برای بدست آوردن این تروفی باید ماموریت را به پایان برسانید.( وقتی که Albatropolis putzki را سرنگون کنید این تروفی به شما داده می شود)

Dirty Half-Dozen
Invite a friend and Complete the Cooperative game mode

برای بدست آوردن این تروفی باید یکی از دوستانتان را دعوت به بازی کنید و یک game mode را با او تمام کنید.

Hardboiled Seal
Kill 100 penguins or clones (Single Player)در حالت یک نفره 100 پنگوئن را بکشید تا این تروفی رو بگیرید.


Hardboiled Orca
Kill 300 penguins or clones (Single Player)

در حالت یک نفره 300 پنگوئن یا کلون را بکشید تا این تروفی رو بگیرید.


Disgruntled Worker
Find 3 Signs

3 تا از علامت هایی که در بازی هست رو پیدا کنید تا این تروفی رو بگیرید.

Rebellious Laborer
Find 20 Signs20 تا از علامت هایی که در بازی هست رو پیدا کنید تا این تروفی رو بگیرید.

Revolutionary Fighter
Find all 45 Signsتمامی 45 علامت هایی که در بازی هست رو پیدا کنید تا این تروفی رو بگیرید.


Flight Instructor
Juggle an enemy for 10 seconds (Single Player)

در حالت یک نفره به مدت 10 ثانیه شعبده بازی روی دشمن انجام دهید.

Own Medicine
Kill a helicopter penguin with his own missileبا موشک های خود یک helicopter penguin را بکشید تا این تروفی را بدست آورید.

Own Pharmacy
Kill 6 helicopter penguins with their own missiles

6 تا از helicopter penguin ها را با موشک های خود بکشید تا این تروفی را بدست آورید.


Hydrogen Run
Escape the large zeppelin with 40 seconds or more on the timer

از دست large zeppelin به مدت 40 ثانیه فرار کنید تا این تروفی رو بگیرید.

Door Sentry
Kill 30 Penguins as they step out of a door (Single Player)30 پنگوئن را در حالت یک نفره هنگامی که در حال خارج شدت از درب هستند بکشید.

Brainbug Fever
Brainbug 30 enemies30 دشمن را Brainbug کنید.(از تب Brainbug استفاده کنید.)


High Treason
Brainbug the penguin above the star in Chapter 6 (Single Player)

در فصل 6 پنگوئن را در بالای ستاره Brainbug کنید.

Turncoat
Kill 20 enemies while brainbugging20 دشمن را در هنگامی که در حالت brainbug هستند بکشید.

Bird Brained
Brainbug at least one penguin from each of the 7 penguin ranks, including Putzki in a single playthroughدر واحد playthrough , حداقل یک پرنده را از هر یک از هر 7 صف , از جمله Putzki را Brainbug کنید.


Riding the Thunderbolt
Kill Mega-Brno in Hardboiled mode

Mega-Brno را در حالت Hardboiled بکشید.

Two Birds One Stone
Kill 2 enemies with one grenade2 دشمن را با یک نارنجک بکشید.

Too Many Too Soon
Kill 3 enemies with one grenade3 دشمن را با یک نارنجک بکشید.

Bazookin'
Kill 6 enemies with the bazooka6 دشمن را با یک بازوکا بکشید.

Putzki Monologues
Find all four episodes of Putzki on TV in a single playthroughدر یک واحد playthrough همه ی 4 قسمت از putzki را در تلویزیون پیدا کنید.


For What Reason?
Launch the silo missile

موشک داخل سیلو را پرتاپ کنید.


Method Acting
Kill yourself as an Elite Penguin on Palace TV in Chapter 13

خودتان را به غنوان یک پنگوئن نخبگان در کاخ tv در فصل 13 بکشید.

One Shot One Kill
Kill 10 enemies, each with one gunshot (Single Player)در حالت یک نفره 10 دشمن را بکشید,هر کدام را با یک گلوله


Laser Assist
Kill an enemy by knocking him into a laser door (Single Player)

در حالت یک نفره به یک دشمن ضربه بزنید تا او به درب لیزر بخورد و بمیرد.

Excessive Stacking
Stack all 3 crates near the end of Chapter 11 (Single Player)در حالت یک نفره همه ی 3 جعبه ها را در نزدیکی پایان فصل 11 توده کنید.(روی هم قرار دهید)


Hindenburger
Kill all penguins stationed on the zeppelin in Chapter 3 (Single Player)

در حالت یک نفره تمامی پنگوئن های مستقر در زپلین (کشتی هوایی,بالون)در فصل 3 را بکشید.

Dirigibully
Kill all penguins stationed on the small zeppelin in Chapter 8 (Single Player)

در حالت یک نفره تمامی پنگوئن های مستقر در زپلین کوچک در فصل 8 را بکشید.

Big Blimpin'
Kill all penguins stationed on the big zeppelin in Chapter 8 (Single Player)

در حالت یک نفره تمامی پنگوئن های مستقر در زپلین بزرگ را در فصل 8 بکشید.

اندکی درباره

اولین و تنها نویسنده و سازنده ویدئو های راهنمایی بازی های رایانه ای به زبان فارسی در جهان

نظر شما چیست ؟

error: برای دریافت مطالب ، باید کاربر ویژه شوید * باتشکر