اهنمای نقاشی های صورت و لباس ها :

نقاشی های صورت :
#۰۱. No Paint
 • از اول همراه دارید
#۰۲. Woodland
 • به همراه دارید
#۰۳. Black
 • به همراه دارید
#۰۴. Water
 • Ponizovje South بعد از کشتن Fear در قسمت بیرونی غار هستش.
#۰۵. Desert
 • Ponizovje Warehouse – در طبقه ی همکف ، کنار در های قرمز.
#۰۶. Splitter
 • همراه دارید
#۰۷. Snow
 • Bolshya Past Base در اون راه آب ها یا اون جوب ها یا خندق ها کنار ساختمان اصلی.
#۰۸. Kabuki
 • Tikhogornyjبعد از دیدار با ایوا پشت آبشار ، بیاید بیرون و برید داخل اون حوضچه آب.
#۰۹. Zombie
 • Rassvet-Snake Eater پشت اون ساختمونی که Sokolov رو دیدید.
#۱۰. Oyama
 • Graniny Gorki Exterior, Inside Walls یک راه کانال کوچیک بغل ساختمون پشت سبزه ها هستش ، وقتی وارد اون شدید به سمت چپ برید و برش دارید.
#۱۱. Mask
 • Groznyj Grad به داستان مربوط میشه ، همراه دارید.
#۱۲. Green
 • بازی رو بروی هردرجه سختی تمام کنید
#۱۳. Brown
 • بازی رو بروی هردرجه سختی تمام کنید
#۱۴. Infinity
 • اون مار افسانه ای Tsuchinoko رو تا آخر بازی همراه خود داشته باشید.
#۱۵. Soviet Union
 • بازی رو بروی هردرجه سختی تمام کنید.
#۱۶. UK
 • بازی رو بروی هردرجه سختی تمام کنید.
#۱۷. France
 • بازی رو بروی هردرجه سختی تمام کنید
#۱۸. Germany
 • بازی رو یک بار تموم کنید
#۱۹. Italy
 • بازی رو بروی هردرجه سختی تمام کنید
#۲۰. Spain
 • بازی رو بروی هردرجه سختی تمام کنید.
#۲۱. Sweeden
 • بازی رو بروی هردرجه سختی تمام کنید
#۲۲. Japan
 • بازی رو بروی هردرجه سختی تمام کنید.
#۲۳. USA
 • بازی رو بروی هردرجه سختی تمام کنید

لباس ها :
#۰۱. Naked
 • به همراه دارید
#۰۲. Olive Drab
 • به همراه دارید
#۰۳. Tiger Stripe
 • به همراه دارید
#۰۴. Leaf
 • به همراه دارید
#۰۵. Tree Bark
 • به همراه دارید
#۰۶. Choco Chip
 • Bolshaya Past South – داخل یک تنه ی درخت توخالی قبل از آخرین فَنس الکتریکی
#۰۷. Splitter
 • Bolshaya Past South روی لبه ی یک سکو کنار آخرین فَنس الکتریکی هستش
#۰۸. Raindrop
 • Dolinovodno – قسمت شمالی پُل ، زیر پل رو نگاه کنید هم میتونید خودتون رو بندازید پایین تا اون لبه رو بگیرید هم میتونید برید جلوتر و یه مسیر کوچیک سمت چپ داره .
#۰۹. Squares
 • به همراه دارید
#۱۰. Water
 • Bolshaya Past Base بالای ساختمان مرکزی
#۱۱. Black
 • به همراه دارید
#۱۲. Snow
 • Chyornya Peschera Cave – قبل از مبارزه با پین در سمت راست شما یک راه هست اونو تا ته برید تا لباسو بردارید
#۱۳. Sneaking
 • Groznyj Grad East Wing بعد از اینکه دوباره به گرازنی گراد بر میگردید اون رخت کنی که افسر رایکو رو گذاشتید چک کنید همه ی رخت کن هارو چک کنید دو عدد لباس اینجاست.
#۱۴. Scientist
 • خودکار به دست میارید
#۱۵. Officer
 • خودکار به دست میارید.
#۱۶. Maintenance
 • Groznyj Grad East Wing – بعد از اینکه دوباره به گرازنی گراد بر میگردید اون رخت کنی که افسر رایکو رو گذاشتید چک کنید همه ی رخت کن هارو چک کنید دو عدد لباس اینجاست.
#۱۷. Tuxedo
 • بازی رو یک بار تموم کنید
#۱۸. Hornet Stripe
 • Chyornya Peschera Cave – پین رو بیهوش کنید.
#۱۹. Spider
 • Graniny Gorki South فیر رو بیهوش کنید.
#۲۰. Moss
 • Sokrovenno North/South/West در مبارزه با اِند اونو سه بار بلرزونید ، به صورتی که به آرومی برید پشتش و تفنگتون رو یه بار تا سرش ببرید ، سه بار این کارو بکنید یک لباس بسیار خفن میده که میتونید کامو ۱۰۰ درصد ازش بگیرید.
#۲۱. Fire
 • Groznyj Grad Underground Tunnel فیوری رو بیهوش کنید ، توجه کنید که حتما برش دارید چون دیگه نمیشه اومد اینجا.
#۲۲. Spirit
 • بعد از دیدن ایوا در پشت آبشار بدست میاد.
#۲۳. Cold War
 • Groznyj Grad Main Wing 2F وُلگین رو بیهوش کنید.
#۲۴. Snake
 • Rokovoj Bereg باس رو بیهوش کنید.
#۲۵. Ga-Ko
 • Chyornyj Prud در خروجی شمال شرقی اون دریاچه هستش ، وقتی از آب بیرون اومدید به قسمت کم عمق آب برید اونجاست.
#۲۶. Desert Tiger
 • بازی رو یک بار تموم کنید.
#۲۷. DPM
 • بازی رو یک بار تموم کنید
#۲۸. Flecktarn
 • بازی رو یک بار تموم کنید
#۲۹. Auscam
 • بازی رو یک بار تموم کنید
#۳۰. Animals
 • Chyornya Peschera Cave – اگر آسلات رو بیهوش کنید و Stamina Kill ـش کنید این لباس رو بهتون میده.
#۳۱. Fly
 • Graniny Gorki Interior 2F در دسشویی که درش قفل هست ، با مشت و لگد بندازید تا برش دارید.