What Did You Call Me? Kill 10 obnoxious Akuran gang membersدر قسمتی از شهر خصوصا قسمت های جنوبی شهر آدم هایی هستند که به نظرمعمولی هستند اما آن ها به نوعی مردور هستند و سلاح دارند ، شما میبایست با ۱۰ تا از این گروه ها مبارزه کنید و همشان را نابود کنید .

Someone Your Own Size

Rescue 10 escaped conduits from angry mobs

در قسمت هایی از شهر میبینید که conduits هایی که فرار کرده اند از زندان و دستشان هم بسته است و تعدادی از مردم دورش جمع شده اند و او را میزنند ، شما باید کنار آن ها رفته و را زده تا اورا HeaL کرده . این کار باید ۱۰ بار انجام بشه .

Walk It Off

Heal 10 wounded civilians

۱۰ تا از مردمی که روی زمین افتاده اند با زدن کمک کنید .

Kicking and Screaming

Finish off 10 wounded enemies or civilians

این تروفی دقیقا برعکس قبلی است . ۱۰ تا از مردم عادی یا دشمنان را Execute x کنید زمانی که برروی زمین افتاده اند با زدن و دریافت این تروفی.

True Hero

Achieve Level 5 Good Karma

کارمای خوبی ( آبی ) را به آخرین درجه خود که ۵ هست برسونید .

راهنمایی برای دریافت این تروفی :

۱- همیشه از ابتدای بازی انتخاب های خود را گزینی آبی رنگ قرار بدهید .
۲- مردمانی که روی زمین افتاده و مصدوم هستند همیشه HEal کنید.
۳- زمانی که دشمن تسلیم شده دیگه اون رئ نکشید یا برید اون رو restrain کنید که این خیلی بهتره .
۴- با فروشندگان مواد مخدر مبارزه کنید و مواد مخدر رو بگیرید ازشون با ضربه زدن به جعبه آن.
۵- با قدرت نئون خود فقط به پاهای دشمنان شلیک کنید.
۶- مردمی که زندانی هستند در سطح شهر آزاد کنید.
۷- زندانیانی که آسیب دیده اند توسط موب ها Heal کنید.

Infamous Achieve Level 5 Evil Karmaکارمای شیطانی خود را به بالاترین درجه که ۵ است برسانید .

راهنمایی برای دریافت این تروفی :

۱- همیشه در انتخاب ها گزینه قرمز را انتخاب کنید .
۲- همه مردمی که روی زمین می افتند Execute کنید با دکمه .
۳- پلیس ها و مردم عادی رو بکشید .
۴- نوازندگان خیابانی رو بکشید.
۵-بازاریاب ها و تبلیغ کننده هارو بکشید.
۶- گروه های معترض در سطح شهر رو منحل و بکشید اون هارو.
۷- گانگستر هارو بکشید.
۸-DUP های در سطح شهر رو بکشید.
۹- سعی کنید دشمنانی که بر روی زمین افتاده اند یا تسلیم شده اند حتما با فینیشر روشون انجام بدید.
۱۰- با قدرت نئون به سر حریفان شلیک کنید .
۱۱- مردمی که در زندان ها و قفس ها هستند یکشید .
۱۲- زندانیانی که زخمی شده اند از درگیری با موب هارو بکشید .
کلا هر کار بدی که به نظرتون میرسه بکنید