بارگذاری بیشتر

PLAYSTATION 4

Killing Floor 2 | Trophy Guide & Road Map

سختی پلاتینیوم : ۱۰/۱ تروفی های آفلاین :  ۲۶ (۱۷, ۵, ۴) دی ال سی : (۱۰) تروفی های آنلاین : ۸ (۲, ۴, ۱, ۱) زمان کامل کردن برای پلانتنیوم کردن ...
error: در حین مشاهده، استفاده نمایید. باتشکر