بارگذاری بیشتر

داستان بازی

Regina

از شخصیت های ضعیف و ترسو خوشش نمی اید.از شخصیت های زنی که هیچ نقشی در داستان ندارند و صرفا برای پرکردن صفحه نمایش و نشان دادن برجستگی های بدنیشان ...
error: در حین مشاهده، استفاده نمایید. باتشکر